Mokymosi laikas priklausė ir nuo mokymosi pobūdžio

tureklaiXIX a. antrojoje pusėje, esant ilgam mokymosi laikui, taip pat „auk­lėjimo ir išbandymo“ laikui, kalvių mokiniai negreitai buvo mokomi amato. Iš pradžių metus dvejus pūsdavo dumples, mušdavo didžiuoju kūju ir atlikdavo [vairius meistro šeimos pavedimus. Kalvystės moky­mą meistras paprastai atidėdavo vėlesniam laikui, galimas daiktas, dėl to, kad, greitai įgijęs profesinių žinių ir kalimo įgūdžių, mokinys nepa­sitrauktų arba neaplenktų paties mokytojo.

XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje sutrumpėjus mokymosi laikui, trumpėjo ir sunkus, grynai mechaniškas mokinio darbas. Kalvio amato būdavo išmokstama per 1-2 metus, o po to reikėdavo atidirbti. Vadi­nasi, mokymasis vyko net keletą kartų greičiau, negu XIX a. viduryje ir antrojoje jo pusėje. Mokinys (gizelis) po kelių mėnesių juodo darbo, meistro prižiūrimas, imdavo kalti vinis, daryti varžtus, smailinti akėčvirbalius, aštrinti noragus taip pat tureklai buvo gaminami iš metalo. Krosniškis kalvis Jurgis Jakubonis XX a. trečiajame dešimtmetyje mokėsi šitaip: 3 mėn. kalė kūju ir pūtė dum­ples; vėliau išmoko sriegti sriegius, daryti varžtus, ratlankius, kaustyti arklius, o po metų pradėjo dirbti viską: kalti naujus plūgus ir kitus že­mės dirbimo įrankius. Tokio ir panašaus kalvystės mokymosi aprašy­mų autorius turi iš visų etnografinių sričių. Pasitaikydavo, kad kalvis meistras, prieš priimdamas mokinį, nutardavo išbandyti jo jėgas. Pa­vyzdžiui, Palinkuvės dvaro kalvis Zeidenis būsimam mokiniui V.Buliniui liepė nunešti apie 120 metrų pilną anglių maišą.

Paprastai pačių sunkiausių ir sudėtingiausių kalvystės darbų – ge­ležies suvirinimo ir plieno grūdinimo  kalviai mokydavo tik po metų, kartais po pusės metų.

Išmokus šių darbų, kalvystės mokymasis baigdavosi ir prasidėda­vo jgūdžių kaupimas, kuris trukdavo metus, dvejus ir ilgiau. Tai pri­klausydavo nuo mokinio sumanumo ir gabumų.

Kartais mokinys, perpratęs kalvystės paslaptis, nesitikėdamas dau­giau nieko išmokti, palikdavo meistrą net po kelių mėnesių ir imdavo dirbti savarankiškai.

Kaip ir kiekvieno amato, taip ir kalvystės mokymosi tikslas – įgyti specialybę, šiuo atveju kalvio meistro vardą. Ypač sunku būdavo įgyti meistro teises miestų cechuose. Cechų nuostatai reikalavo įgyti atitin­kamą mokinio ir pameistrio darbo stažą ir autoritetingai meistrų ko­misijai pateikti tam tikrą „diplominį“ darbą. Tik po to, miesto Ben­drajai amatų valdybai patvirtinus cecho visuotinio susirinkimo nutari­mą, pameistrys būdavo įrašomas į cecho meistrų knygą (jeigu pasilik­davo dirbti ceche) arba jam būdavo išduodamas nustatytos formos ates­tatas. Mokinys, įrašytas į pameistrių knygą, pažymėjimo negaudavo. 1893 m. panaikinus cechus, kalvystės ir kitų amatų mokymąsi bei darbą reguliavo Supaprastintos amatų valdybos. Minėtų trijų pakopų – mokinių, pameistrių ir meistrų – jau nebuvo griežtai laikomasi. Pri­reikus ir po 2 metų būdavo išduodami „atleidžiamieji“ raštai – amati­ninkų meistrų pažymėjimai. Lietuvos nepriklausomybės metais, pirmiausia turint galvoje indivi­dualų mokymą, tokių pakopų iš viso nebuvo. Čia labai retai kalbama apie nustatytos formos „diplominį“ darbą (pasagą, žirkles, noragą, spyną).

Nuo 1923 m. Lietuvoje buvo steigiamos įvairios amatų mokyklos, kuriose, be kitų amatų, per ketverius metus mokiniai įgydavo kalvio-šaltkalvio ir mechaniko specialybes. Šias mokyklas baigusieji eidavo dirbti į gamyklas bei metalo dirbtuves, o į kaimą kalviauti sugrįždavo tik vienas kitas. Todėl kvalifikuotų amatininkų kalvių labai trūko.

Tech pagalba, kai prasideda didieji vasaros karščiai

tech pagalbaKai karštos vasaros dienos jau visai ne už kalnų, aukšta temperatūra gali turėti neigiamą poveikį ne tik žmonėms ir gyvūnams, tačiau taip pat ir technikai, o ypač – automobiliams. Milžiniškas karštis gali priversti transporto priemonę pasiekti savo galimybių ribas, todėl nieko keista, kad ir šią vasarą nemaža dalis vairuotojų susidurs su automobilio techniniais gedimais, kurie pasirodys visiškai netikėtai ir būtent tuo metu, kai automobilis bus eksploatuojamas kelyje.

Suprantama, kad tai yra labai nemaloni situacija. Ypač tuomet, jei jūs skubate, o aplinkui nėra jokių vietų, kuriose galėtumėte paprašyti pagalbos. Žinoma, tuomet vienintelė išeitis ir sprendimas yra tech pagalba. Be jos tokioje situacijoje išsiversti beveik neįmanoma. Jei nei vienas pro šalį pravažiuojantis automobilis nesustos ir nepasiūlys nutempti jūsų transporto priemonę iki artimiausio autoserviso, be techninės pagalbos jūs vieni liktumėte valandų valandas.

Taigi, kad taip nenutiktų, pasirūpinkite techninės pagalbos paslaugų teikėjų kontaktais. Jau dabar apsilankykite internete ir išsirinkite jums labiausiai tinkantį šių paslaugų teikėją. Tuomet, jei kelyje susidursite su sunkumais, juos išspręsite ypač greitai. Nemanykite, kad dažniausiai transporto priemonės su techniniais gedimais susiduria tik šaltuoju metų laiku. Iš tiesų, nustebtumėte, kad automobilio akumuliatorius labai dažnai problemas patiria būtent vasarą, kai temperatūra yra labai aukšta. O kylančios problemos įprastai būna kur kas didesnės.

Be abejo, minėta problema tikrai nėra vienintelė, su kuria galima susidurti. Karštuoju metų laiku nereta transporto priemonė susiduria ir su variklio problemomis, kurios, kaip žinia, būna ypač sudėtingos. Suprantama, kad ne tikrai ne visus techninius gedimus pavyksta pašalinti atvykus į vietą, kurioje sugedo jūsų transporto priemonė. Tokiu atveju tech pagalba jūsų automobilį transportuoja į jūsų pageidaujamą vietą.

Tačiau labai dažnai techniniai gedimai išsprendžiami niekur nevykstant. Šių paslaugų teikėjai – profesionalūs automechanikai, todėl daugelis gedimų jiems yra vieni juokai. Žinoma, jei yra rimta variklio problema, kurios nebūtų galima išspręsti su standartine techninės pagalbos įranga, tuomet vykdomi jau minėti veiksmai – automobilio gabenimas, bet, kaip jau supratote, nenustebkite, jei atvykus techninei pagalbai savo automobilį toliau sėkmingai eksploatuoti galėsite vos po pusvalandžio.

Pokerio pagrindai

pokerio pagrindaiJeigu domitės virtualaus pokerio žaidimo galimybėmis, turėtumėte žinoti ir tai, kad ne kiekvienam naujam žaidėjui pavyksta pasiekti gerus rezultatus – pokerio pagrindai yra labai svarbūs, tačiau dar svarbiau tinkamai įvaldyti tam tikrą strategiją. Kiekvieno žaidėjo strategija yra skirtinga, tačiau ko gero visi patvirtins, kad kiekvienoje jų yra galiojantys tam tikri vienodi standartai. Pokerį žaisti galima išmokti labai greitai, tačiau aišku, nes visi sugebės laiku ir tinkamai priimti sprendimus, kurie prives prie reguliaraus uždarbio.

Žaidžiantys pokerį, dažnai pamiršta, kad nepavyk laimėti kiekvieno padalinimo – tai dažnai pakiša koją net ir gerai įgudusiems žaidėjams. Virtualiame pokeryje visada taip nutinka, o ypač tai pastebima tarp naujokų. Pavyzdžiui, dauguma pokerio kambarių turi įprastas kortų maišymo programas/algoritmus, kurie tikrai jums neleis laimėti daug padalinimų iš eilės. Tai reiškia, kad net ir gaunant geras kortas prieš „flopą“, teks jas išmesti. Įprastai, kad tokios geros kortos nereiškia nieko, jeigu nėra matomos pirmosios trys. Viską lemia atsitiktinumas, tiesiog jūs nežinote kokios kortos gali iškristi ant stalo. Turbūt matėte ne vieną kartą kaip karaliai ar tūzai pralošė prieš itin silpnas kortas. Viena svarbiausių taisyklių yra būtent tai, kad neįmanoma laimėti kelių padalinimų iš eilės, kažkurio padalinimo metu tikimybės jums pasisuks ne itin malonia linkme, todėl būtina žinoti kada vertėtų sustoti ir neskubėti – kortas tiesiog išmesti.

Pokerio pagrindus dažniausiai sudaro kombinacijų nagrinėjimas. Viena svarbiausių taisyklių yra ta, kad negalima rizikuoti esant nepalankiam „flopui“. Pavyzdžiui, jeigu ant stalo iškrenta jums nepalankios kortos – pora, o tarp jų dar vienodos rūšies kortos, kurių jūs neturite. Net ir turint tūzus, neverta būtų rizikuoti – pasitaikys geresnių progų laimėti banką, tad tokiais atvejais vėlgi yra rekomenduojama neskubėti ir laukti palankesnių sąlygų statymų kėlimui ar visų žetonų sustūmimui.

Ne ką mažiau svarbu žinoti ir tai, kad jūs niekada negalėsite būti garantuoti, kad visada jūsų priešininkas turės geresnes kortas. Jeigu jūs nuolatos gaunate nepalankias kortas, tai nereiškia, kad priešininkas gauna geresnes. Tuo norime pabrėžti, kad be blefavimo galimybės jūs taip pat neišsisuksite.

Pokerio mokykla: ko galite išmokti internete?

pokerio mokyklaPokerio žaidimas kiekvienam žmogui yra skirtingas – vieniems tai pramoga, kitiems tai galbūt net gi pragyvenimo šaltinis. Kiekviena pokerio mokykla teigia, kad norint tapti profesionaliu žaidėju, būtina skirti laiko tobulėjimui – teks mokytis ne tik strategijos elementų, bet ir dirbti ties psichologijos pagrindais. Susitelkimas žaidime yra būtinas, tuo labiau, kad čia didžiulis dėmesys turėtų būti skiriamas savikontrolei, nes pasitaikys akimirkų, kai tiesiog sprendimus priimsite neapgalvotai, o to išvengti padės tik domėjimasis įvairiomis strategijomis. Ko galite išmokti domėdamiesi internete?

Pirmiausia, jums reikėtų nuodugniai apžvelgti savo tikslus – jeigu norite būti profesionalas, žinomas visame pasaulyje, tai teks nemažai skirti laiko ne tik žaidimui, bet ir priešininkų strategijos analizavimui. Čia kalbame apie internetinį pokerį, nes gyvuose turnyruose galioja kiek kitokie standartai bei galimybės. Negalvokite, kad internetinis pokeris yra kažkuo prastesnis, priešingai – jis galbūt net yra ir pranašesnis. Jeigu jūsų siekis yra būti žinomu pokerio meistru visame pasaulyje, tai internete turėsite skirti daug laiko pamokoms, bet nepamirškite – tam, kad įgautumėte profesionalumo, teks skirti ir lėšų, nes visgi, juk pokeris turės būti žaidžiamas tam, kad sužinotumėte galimus nesklandumus ateityje. Žinodami, ko galite tikėtis ateityje, galite tam ruoštis iš anksto, todėl čia svarbu tinkamai pasirinkti informacijos šaltinius.

Internete galite išmokti įvairių gudrybių, tačiau bene labiausiai visiems yra siūloma domėtis tikimybėmis. Internetiniame pokeryje yra sužaidžiama daug padalinimų, todėl kiekvienam dažnai tenka patirti nesėkmes. Tam riekia ruoštis iš anksto. Visgi – internetinis pokeris yra intensyvesnis, todėl čia turėsite būti labai atsargūs ir priimti sudėtingus sprendimus dėl kortų nusimetimo. Nors kartais net ir negalėsite išmesti kortų, jums tai padaryti vis tiek teks, nes juk geriau patirti nesėkmę, negu pralošti pinigus. Būtent tikimybių skaičiavimas yra vienas iš sudedamųjų pokerio žaidimo dalių – skaičiuojant nesėkmės tikimybes, sumažinsite praloštų padalinimų santykį.

Elektroninėje erdvėje informacijos turite ieškoti tarp populiariausių pokerio svetainių bei privačių žaidėjų virtualių dienoraščių – čia rasite daug realios informacijos, kurią galėsite pritaikyti praktikoje žaisdami šį žaidimą iš tikrų pinigų.

Greitieji kreditai gali būti suteikiami ir kitokiu principu

greitieji kreditaiLietuviški greitieji kreditai dabar yra populiarūs ne tik todėl, kad galima pasiskolinti dideles sumas, bet ir todėl, kad šių skolinimo bendrovių atsiranda vis daugiau. Nekalbame vien tik apie vartojimo kredito davėjus, nes yra ir kitų kreditorių, kurie yra sukūrę specialias sistemas, leidžiančias kitiems žmonėms suteikti finansavimą bendru skolinimu. Tai principas, paremtas tuo, kad pati tarpininkavimo įmonė pinigų neskolina, juos skolina grupė asmenų. Daugiau informacijos apie bendrą skolinimą pateikiame šiame straipsnyje.

Minėtos bendrovės yra naujovė Lietuvoje, nors kitose šalyse, ypač už Atlanto, tokių įmonių yra labai daug. Tik dabar toks skolinimosi principas yra prikaustęs ne tik vartotojų, bet ir tam tikrų institucijų dėmesį. Šios tarpininkavimo bendrovės pasižymi paprastu principu – jos suburia investuotojus ir norinčius pasiskolinti pinigų. Tokiose sistemose, visą finansavimo darbą atlieka investuotojai – paprasti žmonės kaip ir jūs. Jie tiesiog nori padidinti savo turimas santaupas, todėl investuoja į paskolas. Galvojate kokia prasmė dalį pelno atiduoti šiai sistemai? Tie tarpininkai ne tik suburia visus šios rinkos dalyvius į vieną vietą, bet ir rūšiuoja potencialius paskolų prašytojus. Tai reiškia, kad tie, kurie nori pasiskolinti pinigų, neprivalo registruotis Lietuvos banke kaip paskolų teikėjai, nes tai yra padariusi pati sistema (tarpininkė). Tokių sistemų savininkai turi visas licencijas, leidimus kaupti duomenis bei juos saugoti pagal įstatymus, taip pat jie turi visą prieigą prie duomenų bazių.

Būtent visi turimi tarpininkų leidimai leidžia jiems pasiimti dalį pelno. Būtent šios bendrovės tikrina klientų mokumą ir norintiems investuoti duoda sąrašą sąžiningų ir patikimų klientų, už kurį nereikia nieko mokėti, na aišku – tik nedidelį procentą nuo pelno. Esmė tame, kad tokios sistemos atlieka duomenų tikrinimo, sutarties sudarymo funkcijas, o už tai jos gauna nurodytą sumą. Paprasti žmonės gali lengviau skolinti, nes visgi, duomenys yra žinomi ir skolintojams yra pateikiami jokių skolų neturintys klientai. Būtent tai sudaro visą skolinimosi procedūrą. Net ir tokiais būdais greitieji kreditai gali būti suteikiami labai mažomis palūkanomis, o taip pat čia galite skolintis ir dideles sumas.

Paskolų brokeriai padeda refinansuoti paskolas

paskolosTurite finansinių įsipareigojimų, kuriuos norėtumėte sušvelninti? O galbūt domitės geriausiomis paskolų kainomis? Lietuvoje jums gali padėti tam tikri specialistai, kurie save įvardija – paskolų brokeriais. Nemažai žmonių svarsto ką šie specialistai apskritai veikia t.y. kokios yra jų teikiamos paslaugos. Reikėtų žinoti tai, kad jų dėka, galima rasti labai gerų pasiūlymų, o taip pat jie padeda tiems, kurie stengiasi išbristi iš skolų liūno. Žinoma, jie dirba ne veltui, tad apie jų paslaugas siūlome pasidomėti iš anksto.

Šie specialistai, kaip minėjome, gali pagelbėti tiems, kurie yra gana keblioje situacijoje. Jie galbūt padės refinansuoti susikaupusias paskolas, o tai reiškia, kad jų dėka galėsite palengvinti savo naštą. Svarbiausia yra kreiptis į profesionalus, dirbančius šioje srityje daugelį metų, nes tik jie galės pasiūlyti patikimas kredito bendroves, siūlančias galimybę pasinaudoti refinansavimu. Visos paskolos turi būti mokamos laiku, nes juk žinote kokios pasekmės laukia ateityje?

Kalbant apie refinansavimą bei šiuo brokerius, turite žinoti, kad kreipdamiesi į juos, turite pirmiausia išanalizuoti jų reputaciją, nes yra tokių neva specialistų, kurie paims mokestį neaišku už ką ir tiesiog pasakys, kad negali jums padėti. Dažniausiai, jie rekomenduoja kreiptis į eilines kreditų bendroves. Profesionalai jums iškart to daryti nerekomenduos. Pirmiausia, jie apžvelgs kokia jūsų padėtis – kiek skolų turite, kokias mėnesines įmokas mokate ir be abejo – kiek iš viso palūkanų jums reikės/reikia sumokėti už dabartinius įsipareigojimus. Esmė tame, kad specialistai imasi skaičiavimo – jie paskaičiuos viską ir po to žiūrės ar yra kokių kitų įmonių, kurios siūlo tas pačias paskolas, bet mažesnėmis palūkanomis bei ilgesniu terminu. Tai yra naudinga, nes tokiu nauju skolinimusi jūs sumažinsite savo mėnesinę finansinę naštą – mokėsite mažesnes įmokas.

Be abejo, svarbiausias akcentas yra tas, kad paskolų brokeriai ne tik padeda refinansuoti paskolas, bet neretai šią paslaugą teikia ir patys. Aišku, tai galioja patikimiems ir sąžiningiems žmonėms, kuriuos šie specialistai identifikuos gana lengvai. Siūlytume visais atvejais kreiptis į juos – jie tikrai ras kelią kaip jums padėti.

Sporto papildai nėra vienintelė sėkmės taisyklė

sporto papildaiSvarstote kurie sporto papildai per trumpą laiką padėtų sukurti tobulas kūno linijas? Gražiam kūnui suformuoti būtina pasitelkti visus įmanomus metodus, o jeigu gerų rezultatų norite pasiekti per trumpą laiką, čia teks aukoti ne tik pinigus, bet ir laiką. Tam yra paprasta formulė – papildai turi būti vartojami ne tik suderinant mitybą, bet ir užsiimant aktyviu sportu, kurio metu visi pratimai būtų atliekami korektiškai. Nereikėtų tikėtis raumenų masės augimo be pastangų įdėjimo, nes juk būtent dėl sporto ir keičiasi visos kūno linijos.

Sportuodami turite susikaupti ir visus raumenų tempimo pratimus atlikti taisyklingai. Daug vyrų galvoja, kad raumenys auga nuo sunkumų kilnojamo – iš dalies tai tiesa, tačiau esmė, kad jie auga būtent dėl tempimo. Tuo norime pabrėžti, kad kilnojant svarmenis, būtina atsižvelgti į visas taisykles, nes kai kurie juos kilnoja tiesiog be reikalo eikvodami energiją. Kilnojant sunkumus, būtina viską daryti iš lėto, o ne kuo greičiau. Lėtai kilnojami svarmenys greičiau ištemps jūsų raumenis. Jeigu viską darysite žaibiškai, jūs išeikvosite daug energijos t.y. sudeginsite daug kalorijų, kurių kiekis sportuojant taip pat turi būti reguliuojamas. Svarmenų kilnojimui t.y. viršutinės kūno dalies lavinimui, siūlytume skirti dėmesį pamokoms – internete rasite daug patarimų kaip teisingai kilnoti svarmenis, jog nauda būtų maksimali. Tai galioja ne tik bicepsų „kankinimui“, bet ir kitiems raumenims, tiesiog viskam taikomos panašios taisyklės.

Sporto papildai jums būtini tam, kad kaip jau minėjome – su jais gausite daug kalorijų, kurias vėliau deginsite sporto metu. Didesnis kalorijų kiekis yra būtinas, net ko gero suprantate, kad be jų jūs nei raumenų užsiauginsite, nei sveikatą gerinsite. Būtent todėl visi papildai turi būti vartojami pagal nurodytas instrukcijas. Taip pat nereiktų pamiršti mitybos – jos balansavimas, taip pat padės kūną aprūpinti gyvybiškai reikalingu medžiagų balansu. Sportuojant, dažniausiai yra padidinamos maisto porcijos, o taip pat ir pati mityba tampa gerokai dažnesnė. Papildai padeda pagerinti gaunamų medžiagų kiekį, todėl paprasčiausia sėkmės formulė būtų – teisingas papildų vartojimas, tinkama mityba bei taisyklingai atliekami fiziniai pratimai.